L’associació Més que Cures vol esdevenir un punt de trobada acollidor per a les persones cuidadores tant professionals com no professionals. Vol oferir un espai de cura a les necessitats d’aquelles persones: treballadores internes en situació d’aïllament, treballadores en situació d’explotació laboral o amb dificultats relacionals, famílies cuidadores sobrecarregades i aïllades, etc.

En aquest espai, les persones cuidadores podran trobar un recolzament emocional, escolta i informació per poder accedir als recursos existents i un espai per generar recursos propis desde la comunitat, apoderant-se individual i col.lectivament.

Sessió del Taller Acompanyament al Final de la Vida, al Racó de Cures. (novembre 2019).

El nostre projecte està pensat per les persones cuidadores i adreçat a persones cuidadores, que tindran, igual que les dones membres de l’associació, tot l’espai per empoderar-se i buscar solucions col.lectives des de les seves necessitats comunes.

Com a persones cuidadores entenem: cuidadores professionals que treballen a la llar de les persones que cuiden, internes, feina per hores, cangurs… amb contracte laboral o no; cuidadores no professionals, és a dir els/les familiars de les persones amb necessitat de cura, siguin grans, petites o amb diversitat funcional i necessitats de cura especial.  

L’objectiu del projecte és crear una comunitat de persones cuidadores que es puguin trobar en un espai segur que seria l’associació Més que cures: centralitzar la cura normalitzant la tasca de les persones cuidadores i donant-li importància i valor acabant amb l’aïllament de les persones cuidadores; socialitzar la responsabilitat vers la cura creant xarxa i vincles, donant accés a tota la informació sobre els recursos existents, derivant als recursos existents, i donant una oportunitat per què la comunitat assumeixi col.lectivament una part de la càrrega i de les seves pròpies necessitats de recolzament.

Altres activitats que realitzem al Racó de les Cures, són els tallers de cures per a cuidadores professionals i no professionals. L’objectiu és donar-los eines bàsiques per a la cura física i emocional, des d’una visió d’autocura, i amb la perspectiva de professionalitzar les activitats del seu dia a dia als domicilis, per tal de donar millors cures als usuaris .

Xerrada sobre cures. Gener 2020.

En el col·lectiu de persones cuidadores no professionals, més sovint familiars pròxims i dones, detectem l’aïllament, l’esgotament debut a la càrrega que representa la cura d’un familiar sense respir o xarxa de suport o debut a la solitud davant de dificultats administratives i la no sol.licitació d’ajuda per ignorància dels propis drets o dels recursos existents.

Des de l’associació Més que cures, volem posar la cura al centre, posar valor a la sostenibilitat de la vida oferint aquest espai per què es valori la feina dels cuidadors; volem socialitzar la cura, treure-la de les llars per donar un paper a la comunitat en aquesta tasca tan important: escoltar, informar, derivar, acompanyar i apoderar seran els nostres eixos de treball.

Els valors que formen les arrels d’aquest projecte son la dignitat, la solidaritat i la cooperació.