Servei de cura a persones grans i/o en situació de dependència, fent possible que aquestes persones amb dificultats en la seva autonomia puguin quedar-se vivint a casa seva el màxim de temps possible.

Cura de persones grans i/o dependents a domicili

Desenvolupem tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habiliten per a la vida autònoma, mantenint la persona al seu domicili, millorant-ne la  seva qualitat de vida.

Tenim una mirada respectuosa i empàtica, de proximitat, i a més, estem vinculades als serveis socials i sanitaris dels barris; això ens permet acompanyar de manera integral a la persona.

Involucrem la persona en la seva salut física i mental, sabent que el benestar i l’autocura són clau per garantir una atenció de qualitat a les persones.

Ens ocupem de:

Cura personal

La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la higiene personal, el vestir-se i desvestir-se, acompanyar per fer els àpats, el seguiment en la medicació, etc.

Atenció de les necessitats de la llar

Aquests tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer les compres i cuinar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), etc.

Acompanyament

Acompanyament basat en l’escolta de les necessitats de la família i de la persona cuidada.

Seguim els vuit principis d’Atenció Centrada en la Persona:

  1. Respecte per les preferències de les persones.
  2. Atenció coordinada i integrada.
  3. Informació i educació a la persona.
  4. Confort físic.
  5. Suport emocional.
  6. Involucració de la família i els amics.
  7. Continuïtat i atenció a les transicions.
  8. Accessibilitat a l’atenció.

Som un servei homologat per la Generalitat de Catalunya.

Tramitem la Prestació Económica Vinculada, que us permetrà gaudir dels nostres serveis dins de la Llei de Depenència, si la persona usuària té algun grau de dependència reconegut.

Les nostres socies traballadores están formades en Atenció Sociosanitaria a Domicili i en Institucions. 

Treballem amb altres entitats especialitzades com Clara Ser Gran SSCL, Integral Cooperativa de salut, COS Cooperativa, i altres, amb l’objective d’oferir serveis complementaris que poden necessitar les persones dependents: acompanyament psicològic, fisioteràpia, podologia, perruqueria a domicili, etc.

Condicions del servei:

  • A partir de 2 hores setmanals i fins a una jornada completa.

Estàs interessat/da? Parlem!