Skip to main content
Notícies

Taller de treball de la xarxa d’entitats de Cura Digna.

Per tal de platejar els reptes d’aquest any 2022 -2023, i definir estratègies d’acció que ens permetin cohesionar i impulsar aquest projecte feminista reivindicatiu, Ens hem reunit en Coòpolis el passat 17 de març, per valorar els assoliments del passat 2021.

Reunió de treball per la valoració del any 2021 del proyecte Cura Digna,a Coòpolis,(17/03/2022).

Objectius:

  • Presentar les principals idees força estretes del qüestionari que vàrem contestar les iniciatives.
  • Identificar línies d’acció conjunta des del grup per respondre a necessitats sòciempresarials detectades i d’intercooperació, per implementar durant els anys 2022 i 2023. 
  • Acordar Pla de treball del grup: maneres de participar, formats i periodicitat de trobades del grup Cura Digna. 
    Aquesta sessió ha estat molt rellevant, no només perquè ens ajudarà a fer una bona planificació de les properes passes que hem de fer com a grup, sinó que ens ajudarà a orientar el projectes i pla de treball que presentarem a la subvencions “Impulsem el que fas” que van estar comentant dijous passat.
Sessió de treball per al plantejament de nous rets a la xarxa de Cura Digna 2022-2023, el passat dijous 24 de març del 2022, a Coòpolis.

Autor Equip de més que cures

Més entrades de Equip de més que cures